Sunday, October 24, 2010

THING I WANNA BUY THE MOST!

i - shoes


ii - handbag

iii - lens

iv - dress


sepa sepa maok belanja kmk. boleh isik bagi ic number, no handphone dengan kredit card. hahahahahahahaha saya perlukan perubahan dari negetif ke positif :)) berubah secara perlahan lahan okay, Farah?

No comments:

Post a Comment